Paano bigkasin ang Squidded?

Mag-browse sa malapit o kaugnay na mga salita

Mga tip upang mapagbuti ang iyong pagbigkas:

  • Makinig ka sa iyong sarili
  • Ituon ang pansin sa isang tuldik
  • Bagalan
  • Bigyang pansin ang intonation